Kontabilitate aholkularitza

  • Kontabilitatea eramatea.
  • Urteko kontuak egin eta Merkataritza Erregistroan aurkeztea.
  • Kontabilitate-liburuak prestatu eta legeztatzea.
  • Aldizkako egoeraren berri emateak.
  • Altxortegi-planak egin eta jarraipena egitea.
  • Amortizazioak eta hornidurak.
  • Ekitaldiko kontabilitate-itxiera egiten laguntza eta berrikuspenak.