Zerga eta Merkataritzara Zuzenbide Aholkularitza

Merkataritza Arloa

 • Edozein motako sozietate edota talde-egitura sortzea.
 • Enpresak berregituratzeko eragiketak: bat-egiteak, banatzeak, eraldatzeak, balore-trukeak, etab.
 • Sozietateetako hainbat moldaketa: xede sozialaren aldaketa, kapital-handitzeak edo murrizteak, helbide-aldaketak, estatutu sozialen moldaketak.
 • Batzar Orokor eta Administrazio Kontseiluetan aholkularitza eta laguntza.
 • Akziodunen arteko hitzarmenak.
 • Merkataritza-kontratazioak.
 • Legezko due diligence-ak.
 • Konkurtsoko administratzaileak.

Arlo Zibila

 • Kontratazio Zibila.
 • Jaraunsletzak eta testamentuak.
 • Ezgaitasunak.
 • Ordaindugabeen kudeaketa.